Mgr. Branislav Novotný

Bakalářská práce

Vyhlazení motion capture dat pomocí quaternionového filtru

Smoothing Motion Capture Data with Quaternion Filter
Abstract:
Nowadays, capturing of human motion is much simpler than before. We can use special cameras which are able to capture the scene in 3D, instead of using special suits. Captured data can be processed by software and then position of each joint of body can be identified in real time. During the capturing of motion different noises may occur, which may influence captured data. Thesis describes mocap objects …více
Abstract:
Snímanie pohybu človeka sa pomocou dnes dostupných technológií výrazne zjednodušilo. Namiesto nutnosti použitia špeciálnych oblekov sa viac využívajú kamery schopné snímať scénu trojrozmerne a za pomoci softvéru takto získané dáta spracovať a určiť polohy jednotlivých kĺbov tela v čase. Počas zaznamenávania pohybov môžu vznikať šumy ovplyvňujúce zaznamenané dáta. Práca popisuje mocap objekty ako objekty …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Valčík
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika