Bc. Kristýna Tonová

Diplomová práce

Sociokulturní problematika žen v managementu hotelových a gastronomických služeb se zaměřením na rovné příležitosti

Socio - cultural issues of women in management of the hotel and catering services focused on equal opportunities
Anotace:
Práce se zabývá genderovou rovností na manažerských pozicích ve středním managementu hotelnictví a gastronomie. Na základě analýz primárních i sekundárních dat hodnotí situaci v daném oboru.
Abstract:
The thesis deals with gender equality in manager positions of middle management in hospitality. It evaluates the situation in given field based on analysis of primary and secondary data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/exdf7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze