Jaroslav Majer

Bachelor's thesis

Dopravní nehodovost v regionu a informační systémy používané dopravní policií

Traffic accident frequency in region and information systems used by traffic police
Anotácia:
Práce poukazuje na dokumentování a evidenci silničních dopravních nehod, jejich vývoj z hlediska policejních statistik ve vybraném regionu. Popisuje postup policistů při sepisování dopravní nehody a její následné zaevidování do programu používaného dopravní policií v Náchodě. Tento systém je popsán od historie, přes jeho vývoj až po následné používání a jeho funkce. Práce se dále zabývá nehodovostí …viac
Abstract:
This essay adverts to documentation and evidence of traffic accidents,their evolution in term of police statistics in chosen region. It describes police procedures by listing of traffic accident and its following event posting into the program used by Traffic police in Náchod. This system is described since history over his evolution to its using and function. This essay is also engaged in accident …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Majer, Jaroslav. Dopravní nehodovost v regionu a informační systémy používané dopravní policií. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera