Theses 

Zu Tendenzen der deutschen Sprache: Morphologische Spezifika der Jugendsprache in Facebook – Bc. Kateřina ŠAUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / RJ-NJ

Bc. Kateřina ŠAUROVÁ

Diplomová práce

Zu Tendenzen der deutschen Sprache: Morphologische Spezifika der Jugendsprache in Facebook

As to the Issue of the Trends in German Language: The Morphological Specifics of Youth Language on Facebook.

Abstract: The aim of this thesis is to point out the application composites in comments in the German Facebook. The results of this analyse are show in the graphs and sheets.

Abstract: Předmětem této práce je poukázat na použití komposit v komentářích na německém Facebooku. Výsledky této analýzy jsou zaznamenány do tabulek a grafů.

Klíčová slova: Facebook, jazyk mládeže, tvoření slov, složeniny, analýza

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Voltrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36419 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠAUROVÁ, Kateřina. Zu Tendenzen der deutschen Sprache: Morphologische Spezifika der Jugendsprache in Facebook. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz