Bc. Luděk Kalfiřt

Diplomová práce

Hodnocení motoriky českých dětí školního věku testovou baterií Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition

Motor assessment of the Czech school-age children with the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je pilotní ověření kros-kulturní validity testové baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) pro hodnocení úrovně motorické kompetence u českých dětí školního věku za pomoci testování úrovně motorické kompetence pomocí testové baterie BOT-2 u vybraného souboru českých dětí a srovnání výsledků tohoto testování s normovacími daty pro …více
Abstract:
The main goal of this Master's thesis is to verify cross-cultural validity of Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition (BOT-2) test battery for the evaluation of motor competence of Czech school-aged children by using the results of BOT-2 motor competence evaluation of a selected group of Czech school-aged children and subsequent comparison of these results with German standardized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalfiřt, Luděk. Hodnocení motoriky českých dětí školního věku testovou baterií Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-Second Edition. Liberec, 2019. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická