Lucie BERÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture

Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture
Abstract:
The theses deals with the analysis of lyrics from two of Bob Dylan's songs, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture.
Abstract:
Práce se zabývá analýzou vybraných textů písní Baba Dylana v kontextu událostí a kultury 60. let a jejich vlivem na světovou kulturu.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: David Eugene Franklin, B. A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERÁNKOVÁ, Lucie. Analysis of selected lyrics from the songs of Bob Dylan, with reference to the culture of the sixties and its influence on world culture. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/