Filip Rais

Diplomová práce

Master Data Management, Integrace zákaznických dat a hodnota pro business

Master Data Management, Customer Data Integration and value for business
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast Master Data Managementu (MDM), Integraci zákaznických dat (CDI) a jejich hlavní domény. Práce také odkazuje na různé teoretické směry, které mohou být v této oblasti identifikovány. Shrnuje hlavní aspekty, domény a prezentuje různé perspektivy na hlavní principy iniciativy. Je to také vyčerpávající rešerše v oblasti Master Data Managementu s důrazem na praktické …více
Abstract:
This thesis is focused on Master Data Management (MDM), Customer Data Integration (CDI) area and its main domains. It is also a reference to a various theoretical directions that can be found in this area of expertise. It summarizes main aspects, domains and presents different perspectives to referenced principles. It is an exhaustive background research in area of Master Data Management with emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Ota Novotný
  • Oponent: David Slánský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28334

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie