Jan WEGERT

Bakalářská práce

Optimalizace rozvoje vnitřních zdrojů pracovních sil pomocí vybraných prvků podnikové kultury orientované na vnitřní zdroje pracovních sil a systému talent managementu ve vybraném podniku

Optimalization of development of internal labor resources using selected elements of corporate culture oriented on the internal labour resources and talent management system in selected company
Anotace:
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil optimalizaci rozvoje vnitřních zdrojů pracovních sil pomocí vybraných prvků podnikové kultury orientované na vnitřní zdroje pracovních sil a systému talent managementu ve vybraném podniku. Obsah této práce lze rozdělit na teoretickou a praktickou část. Teoretická část, vypracovaná na základě odborné literatury, popisuje organizační kulturu, systém talent …více
Abstract:
As the theme of my bachelor thesis I have chosen optimalization of development of internal labour resources using selected elements of organizational culture oriented on the internal labour resources and talent management system in surveyed company. The content can be devided into theoretical and practical part. The theoretical part, developed on the basis of literature, is describing organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEGERT, Jan. Optimalizace rozvoje vnitřních zdrojů pracovních sil pomocí vybraných prvků podnikové kultury orientované na vnitřní zdroje pracovních sil a systému talent managementu ve vybraném podniku. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická