Martina Zápotočná

Bakalářská práce

Finanční analýza - porovnání zemědělských společností

Financial analysis - comparison of two agricultural companies
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou dvou společností, kterými jsou Zemědělská společnost Šmolovy a.s. a Zemědělská akciová společnost Lípa. Práce se dělí na dvě hlavní části. V první části, metodické, jsou popsány a vysvětleny jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Ve druhé části, praktické, jsou ukazatele použity na konkrétní data společností a zjištěné výsledky jsou následně interpretovány …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses two companies, which are Zemědělská společnost Šmolovy a.s. and Zemědělská akciová společnost Lípa. The thesis is divided into two main parts. In the first part, methodical, are defined and explained selected indicators of financial analysis. These indicators are applied to financial data of companies and results are interpreted in the second practical part. This part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaroslava Holečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32747