Martin SÝKORA, DiS.

Bakalářská práce

Veřejná služba a její pojetí před sociální reformou a po 01.01.2012

The public service and its conception before the reform of social system and after 01.01.2012.
Anotace:
Veřejná služba je od roku 2009 zakotvena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Vznikla jako nástroj aktivace a sociálního začleňování. Veřejná služba představuje zejména pomocné práce vykonávané v obecním zájmu a to bezplatně. Je určena nezaměstnaným osobám dlouhodobě závislým na sociálním systému. V roce 2012 došlo ke změně zákonů č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 435 …více
Abstract:
The public service is adjusted by Act. No. 111/2006 Col., on Assistance in Material Need since 2009. It was established as a tool for activation and social inclusion. The public service means mainly auxiliary works for public benefit and free of charge. It is intended for long-term unemployed persons dependent on the social system. There was a change of Lows No. 111/2006 Col., on Assistance in Material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2014
Zveřejnit od: 11. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Rosková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKORA, Martin. Veřejná služba a její pojetí před sociální reformou a po 01.01.2012. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tfej7v tfej7v/2
11. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.