Simona POTUŽNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro starší školní věk

The use of dance preparation and dance elements in physical education for high school age
Anotace:
Má bakalářská práce má dvě části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých tanečních stylů, které jsem do výuky tělesné výchovy zařadila (lidové tance, country tance, street dance, show dance a zumba). V praktické části jsem vytvořila deset ukázkových hodin tanců. Hodiny obsahují část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách jsem využívala pomůcek: nářadí/náčiní (overbally, švihadla, …více
Abstract:
My thesis has two parts. The theoretical part describes the various dance styles, which I included in the physical education lessons teaching of (folk dancing, country dancing, street dance, show dance and zumba). In the practical part I created ten sample lessons of dancing. The lessons contain following parts - some warm - up, main and ending part. In the lessons I used different apparatuses (overballs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTUŽNÍKOVÁ, Simona. Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro starší školní věk. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická