Theses 

Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro starší školní věk – Simona POTUŽNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Simona POTUŽNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro starší školní věk

The use of dance preparation and dance elements in physical education for high school age

Anotace: Má bakalářská práce má dvě části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých tanečních stylů, které jsem do výuky tělesné výchovy zařadila (lidové tance, country tance, street dance, show dance a zumba). V praktické části jsem vytvořila deset ukázkových hodin tanců. Hodiny obsahují část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách jsem využívala pomůcek: nářadí/náčiní (overbally, švihadla, obruče, lavičky, žebřiny). Hlavní části hodin jsou zaměřeny na nácvik základních kroků jednotlivých tanečních stylů a jednoduché taneční sestavy. Průpravné a závěrečné části hodin obsahují cviky na uvolnění, protažení a posílení. Vyučovací hodiny jsem odučila v rámci hodin tělesné výchovy na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Hodiny tanců jsem učila ve dvou třídách (prima a sekunda B).

Abstract: My thesis has two parts. The theoretical part describes the various dance styles, which I included in the physical education lessons teaching of (folk dancing, country dancing, street dance, show dance and zumba). In the practical part I created ten sample lessons of dancing. The lessons contain following parts - some warm - up, main and ending part. In the lessons I used different apparatuses (overballs, skipping ropes, hoops, benches and wall bars). The main parts of the lessons are focused on practice of basic steps of each dance styles and simple choreography. Warm - up and ending parts of the lessons contain relaxation, stretching and strengthening exercises. I taught created lessons within the lessons of physical education at the first Czech grammar school in Karlovy Vary (in two classes - the first and second year of an eight - year grammar school).

Klíčová slova: tanec, tanečně zaměřené hodiny tělesné výchovy, taneční styly, lidové tance, country tance, street dance, show dance, zumba, starší školní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43991 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

POTUŽNÍKOVÁ, Simona. Využití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro starší školní věk. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 09:14, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz