David Kojo Abban

Diplomová práce

Implementation of EU Renewable Energy Policy - case study of the Kingdom of Sweden and The Czech Republic

Implementation of EU Renewable Energy Policy - case study of the Kingdom of Sweden and The Czech Republic
Abstract:
Analysis of the European Union legislation on renewable energy and its implementation in the Kingdom of Sweden and the Czech Republic. The level of achieving the policy goals - i.e. to lower EU dependence on imported fossil fuels, make its energy production more sustainable, and create a stable legal environment for businesses - is to be studied through comparison of promotion instruments used in two …více
Abstract:
Analýza právních předpisů Evropské unie o obnovitelné energii a jejím provádění ve švédském království a České republice. Úroveň dosahování politických cílů - tedy snížení závislosti EU na dovážených fosilních palivech, zvýšení udržitelnosti výroby energie a vytvoření stabilního právního prostředí pro podniky - musí být prozkoumán porovnáním propagačních nástrojů používaných ve dvou Členské státy, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Abban, David Kojo. Implementation of EU Renewable Energy Policy - case study of the Kingdom of Sweden and The Czech Republic. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní