Bc. Lenka Vágnerová

Bakalářská práce

Rozdíly v inkluzi žáků se zdravotním postižením mezi základními školami na vesnicích a ve městech v okresu Blansko

Differences in inclusion of pupils with disabilities between primary schools in cities and towns of the Blansko district
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na aktuální stav inkluze a její podmínky pro žáky se zdravotním postižením (znevýhodněním) na základních školách hlavního vzdělávacího proudu ve městech a na vesnicích v okrese Blansko. Cílem je poukázat na rozdíly mezi oběma typy škol a s jakými problémy se potýkají. K získání dat bylo použito kvantitativní výzkumné šetření, konkrétně dotazníkové šetření, jehož výsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis is oriented on the actual state of inclusion and its conditions for pupils with disabilities in the mainstream schools. The research was realized in the cities and villages of the Blansko district. The aim of this work is to point out the differences between those two types of schools and what challenges are the pupils with disabilities facing there. As a method for data collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta