Veronika Vávrová

Bakalářská práce

Zmapování bariér při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním na českém pracovním trhu

The mapping of barriers to the employment of disabled people and people with health disadvantages in the Czech labor market
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat bariéry, se kterými se osoby se zdravotním postižením na pracovním trhu setkávají. V teoretické části se práce opírá o právní rámec, který se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením souvisí. Dále představuje druhy zdravotního postižení, výsledky šetření Českého statistického úřadu z roku 2018 a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to map the barriers that people with disabilities face in the labour market. The theoretical part of the thesis is based on the legal framework related to the employment of people with disabilities. It also presents the types of disability, the results of the 2018 Czech Statistical Office survey and active employment policy instruments. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: Daniela Černá
  • Oponent: Kateřina Legnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90202