Theses 

Strategická analýza podniku a návrh jeho dalšího rozvoje – Bc. Jan Škvařil

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jan Škvařil

Master's thesis

Strategická analýza podniku a návrh jeho dalšího rozvoje

Strategic analysisi of the company and the proposal for its further development

Abstract: Předmětem diplomové práce je zpracování strategické analýzy podniku a formulace návrhu dalšího rozvoje s cílem dosáhnout dlouhodobého stabilního růstu na trhu. Hlavním nástrojem je strategická analýza, na jejímž základě je vypracován návrh strategie podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část práce je věnována deskripci podniku, kde jsou shromážděna základní fakta o podniku. Druhá část práce je věnována strategické analýze a jejímu vyhodnocení. Na základě výsledku komplexní strategické analýzy je v třetí části práce formulována strategie podniku s konkrétními návrhy opatření strategie rozvoje pro zajištění trvalého růstu.

Abstract: The objective of this dissertation was to compose a detailed company analysis and create a detailed proposition for a developmental strategy, which would result in a long term and steady expansion of the company on the market. The main tool for this proposition was company strategy analysis.This work is divided into three parts. The first part of this work focuses on the company’s description detailing all fundamental data. The second part deals with the strategic analysis itself and its evaluation. Based on the results the third part then describes the company strategy with proposed tangible measures that should be implemented into the developmental strategy to ensure steady expansion.

Keywords: Strategická analýza, SWOT analýza, Analýza vnějšího prostředí, Analýza oborového okolí, Analýza stakeholderů, Analýza vnitřního prostředí, Finanční analýza, Analýza portfolia, Variantní návrh strategie, Strategic analysis, SWOT analysis, External environment analysis, Professional field analysis, Stakeholders analysis, Internal environment analysis, Portfolio analysis, Proposed strategy plan

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Reader: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 17/6/2019 16:59, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz