Bc. Petr Kavan

Diplomová práce

Rizikové faktory ve výkazech pro rating

Risk Factors in Financial Statements for Rating
Anotace:
Předmětná diplomová práce se zaměřuje na rizikové faktory ve finančních a nefinančních výkazech, které předkládají finanční instituci žadatelé o financování.
Abstract:
The Diploma Thesis focuses on the risk factors related to the financial and non-financial informations used by the internal credit risk assesment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A