Bc. Michaela Reisiglová

Diplomová práce

Mediální reprezentace kyberšikany ve vybraných českých médiích

Representation of cyberbullying in selected Czech media
Anotace:
Výzkumná diplomová práce se zabývá mediální reprezentaci kyberši-kany ve vybraných českých zpravodajských médiích novinky.cz a id-nes.cz. Vychází zejména z konceptu sociálního konstruktivismu. Zkou-má, jaké charakteristiky média kyberšikaně přisuzují a jaké informace s ní spojují. Práce patří mezi kvalitativní výzkum, zvolenou metodou je tematická analýza. Celkem práce identifikovala 10 témat, která …více
Abstract:
The research diploma thesis deals with the media representation of cyberbullying in selected Czech news media novinky.cz and idnes.cz. The thesis is based mainly on the concept of social constructivism. It explores the characteristics of the media attributed to cyberbullying and what information they associate with cyberbullying. The thesis is qualitative research, the chosen method is thematic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marie Bedrošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií