Theses 

Podpora work-life balance v předškolní péči – Bc. Markéta Bílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Bílková

Bakalářská práce

Podpora work-life balance v předškolní péči

Support work-life balance in preschool care

Anotace: Cílem bakalářské práce „Podpora work-life balance v předškolní péči“ je zhodnocení aktuálních možností předškolní péče v rámci podpory slaďování rodinného a pracovního života. První část práce vymezuje pojem work-life balance a strategické dokumenty zabývající se problematikou v evropském i národním měřítku. Druhá část shrnuje jednotlivé typy předškolní péče, které jsou dostupné v České republice. Poslední část práce se zabývá zhodnocením předškolní péče a pomocí dotazníkového šetření je vyhodnocena výzva č. 035, která byla zaměřena na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost. Na základě této výzvy, byla rozšířena nabídka míst v zařízeních péče o děti předškolního věku.

Abstract: The aim of the bachelor thesis „Support work-life balance in preschool care“ is to evaluate the current possibilities of preschool care in terms of support of work life balance. The first part of thesis defines the concept of work-life balance and strategic documents on European and national level. The second part of thesis summarise the types of preschool care, which are available in Czech Republic. Last part is dealing with evaluation of preschool care and with use of questionnaire survey is evaluated the call no. 035, which was aimed on construction and operation of pre-school childcare facilities for businesses and public. Based on this call, the possibilities of preschool care were expanded.

Klíčová slova: Slaďování rodinného a pracovního života, předškolní péče, typy předškolní péče Work-life balance, preschool care, types of preschool care

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz