Karolína KIŠŠOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotně sociální rizika provázející život osob bez domova v kotnextu intervence sociálního pracovníka v této oblasti

Health and social risks in the life of homeless persons in the context of social worker intervention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví a také zdravotními a sociálními riziky, které bezdomovectví provází.Cílem mé bakalářské práce je reflektovat, jak lidé bez domova přistupují k možným sociálně-zdravotním rizikům jejich způsobu života a jaké podpory se těmto lidem dostává ze strany sociálního pracovníka.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of homelessness and also with the health and social risks, which accompany homelessness. The aim of this bachelor thesis is to point out the health and social risks, which homeless people can encounter.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Ganobjáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KIŠŠOVÁ, Karolína. Zdravotně sociální rizika provázející život osob bez domova v kotnextu intervence sociálního pracovníka v této oblasti. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií