Bc. Luboš Jansa

Diplomová práce

Přístup pracovníků úřadů práce k začleňování osob bez domova na lokální trh práce

Approaches of labour office workers to the inclusion of homeless people on the local labor market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přístupem pracovníků úřadů práce k začleňování osob bez domova na trh práce. Cílem je zjistit, zdali se u pracovníků úřadů práce (referentů zaměstnanosti) vyskytuje předsudečné jednání vůči osobám bez domova, jak se projevuje a jak ho pracovníci úřadu práce vysvětlují. V teoretické části je uvedena charakteristika osob bez domova jako uchazečů o zaměstnání, význam a funkce …více
Abstract:
This thesis focused on the approach of labour office workers to integration of homeless people into the labour market. The aim of the work is to assess whether labour office workers act on the basis of prejudices when dealing with homeless clients, how such behaviour is manifested and how it is explained by the workers. The theoretical part of the thesis consists of the description of the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií