Bc. Kateřina SERBUSOVÁ

Diplomová práce

Těžba uranových, fluorit - barytových a Cu-Zn rud, na lokalitách Licoměřice, Běstvina, Staré Ransko, historie a dopad těžby na žp.

Uranium, fluor-barite and Cu-Zn ore mining in Licoměřice, Běstvina, Staré Ransko localities, its history and impact on the environment.
Anotace:
Tato práce se zabývá dopadem hlubinné těžby od poloviny 70. let minulého století do roku 1995 a vlivy této těžby na životní prostředí a obyvatelstvo. Jedná se o těžbu vyhrazených ložisek uranových, fluorit-barytových a Cu-Zn rud v různě osídlené krajině Železných hor a Žďárských vrchů. Jsou vyhodnoceny jak negativní, tak pozitivní vlivy sanací, plynoucích z likvidací důlních děl, komínů a deponií. …více
Abstract:
This paper examines the impact of underground mining since the middle seventies of the last century to 1995, and the impact of mining on the environment and population. It concerns mining of uranium, fluorite-barite ore and copper-zinc ore deposits in variously populated landscape of Železné hory and Žďárské vrchy. Both negative and positive effects of rehabilitation resulting from the liquidation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SERBUSOVÁ, Kateřina. Těžba uranových, fluorit - barytových a Cu-Zn rud, na lokalitách Licoměřice, Běstvina, Staré Ransko, historie a dopad těžby na žp.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí