Julie Pěrková

Bachelor's thesis

Content marketing festivalu Let It Roll

Content Marketing of festival Let It Roll
Anotácia:
Tato práce se zabývá tvorbou obsahového marketingu a strategie českého festivalu Let It Roll. Jsou zde vysvětleny veškeré teoretické poznatky spojené s tvorbou obsahu a následnou implementací strategie do marketingové komunikace značky. Důležitou součástí je analýza veškerého dosud vytvořeného festivalu na webových stránkách a sociálních sítích. V návrhové části je na základě analýzy vytvořena obsahová …viac
Abstract:
This thesis deals with the content marketing and strategy of the Czech festival Let It Roll. It explains all the theoretical knowledge related to the creation of content and the subsequent implementation of the strategy into the marketing communication of the brand. An important part of this is an analysis of all the content created so far on the festival's website and social media. In the project …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jiří Smetana
  • Oponent: František Zjevík, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON University Group, Vysoká škola NEWTON