Lucie Mikulášková

Bakalářská práce

Domácí hospicová péče pohledem rodinných příslušníků

Home Hospice Care from the Perspective of Family Members
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prožitými zkušenostmi rodinných příslušníků s domácí hospicovou péčí. Celá práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola je věnována paliativní péči, druhá hospicové péči a třetí kapitola se zabývá významem rodiny pro hospicovou péči. V praktické části je použita metodika kvalitativního výzkumu, který se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the lived experiences of family members with home hospice care. The whole work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter is devoted to palliative care, the second to hospice care and the third chapter deals with the importance of the family for hospice care. The practical part uses the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikulášková, Lucie. Domácí hospicová péče pohledem rodinných příslušníků. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální pedagogika / Sociální pedagogika