Bc. Zuzana Podešťová

Bakalářská práce

Domácí hospicová péče v České republice

Home Hospice Care in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Domácí hospicová péče v ČR“ mapuje a analyzuje domácí paliativní péči o nevyléčitelné a umírající v České republice a také v některých zemích Evropské unie. Nastiňuje vývoj domácí hospicové péče, včetně popisu práce zdravotníků od prvního kontaktu s klientem až po práci s pozůstalými. Zabývá se legislativou a problematikou financování. Hlavním cílem této práce je srovnání a vyhodnocení …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled "Home hospice care in the Czech Republic" attempts to survey and analyze home paliative care for the dying and the terminally ill both in the Czech Republic and in a few other countries in the EU. It traces the development of home hospice care and includes a detailed description of the responsibilities facing the medical staff – ranging from the first encounter with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb