Bc. Eva Novobílská

Diplomová práce

Keramika se žáky se speciálními potřebami

Ceramic with special needs pupils
Anotace:
Tématem mé diplomové práce a zároveň jejím názvem je „Keramika se žáky se speciálními potřebami“. U žáků se speciálními potřebami je stěžejní a prvořadý rozvoj manuálních a motorických schopností, pomocí nichž dochází k pozitivnímu rozvoji dalších důležitých funkcí a vlastností. Kromě keramických aspektů zde proto vyzdvihuji důležitou úlohu pracovního vyučování na speciálních školách. V praktické části …více
Abstract:
The main topic and also the title of my thesis is „Ceramic with special needs pupils“. For children with special needs is development of manual and motor skills the main and overriding thing which help them to develop other important functions and qualities. Except pottery is also important to poin out the main function of teaching craft at schools for children with special needs. I present the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vláčilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta