Ing. Monika Kdánová, B.A.

Master's thesis

Aplikace teorie her

Application of game theory
Abstract:
Důvodem pro zvolení tématu Aplikace teorií her byl můj zájem o toto téma, který jsem získala v prvním semestru mých studií na Vysoké škole finanční a správní, o. p. s., během hodin mikroekonomie, kde se několikrát objevila zmínka o teoriích her včetně příkladu. Zhruba od té doby jsem se pravidelně účastnila seminářů Ekonomie produktivní spotřeby, které se také tomuto tématu věnovaly. V první části …more
Abstract:
The reason for taking theme Application of game theory was my interest in this theme, which I gained in the first semester of my studies at IFA o. p. s. during the lectures of microeconomics, where were several times mentioned including example. Roughly since then I took part in seminars of Economics of productive consumption that were also addressing this topic. In the very first part of my dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 1. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2008
  • Supervisor: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní