Karel SVITAVSKÝ

Bachelor's thesis

Recepce antického politického myšlení v díle Niccola Machiavelliho

Reception of Ancient Political Thought in the Works of Niccol? Machiavelli
Abstract:
Cílem práce je obsáhnout a analyzovat vlivy antických morálních myslitelů (zejména Marka Tullia Cicerona, Tita Livia) a tradic římského republikanismu na dílo předního renesančního politického myslitele Niccola Machiavelliho. Budeme rozebírat pojetí Štěstěny a to, jak by měl vladař postupovat k jejímu naklonění. Budeme se také zaměřovat na analýzu pojetí ctnosti (virtú) a povinností vladaře u vyjmenovaných …more
Abstract:
The objective of the work is to cover and analyze the influence of antique moral thinkers (especially Marcus Tullius Cicero, Titus Livius) and traditions of Roman republicanism on a work of prominent Renaissance political thinker Nicoll? Machiavelli. Firstly, we will analyze the conception of Fortune and the question how shall the ruler act in attempt to carry this conception into effect. We will also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014
Accessible from:: 6. 5. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jozef Matula, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVITAVSKÝ, Karel. Recepce antického politického myšlení v díle Niccola Machiavelliho. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / field:
Human Studies / Filozofie - Historie

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses tjauky tjauky/2
6/5/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6/5/2014
Marklová, E.
6/5/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.