Vít JANALÍK

Diplomová práce

Politická filosofie N. Machiavelliho

Political philosophy of N. Machiavelli
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá politickou filosofií Niccola Machiavelliho. Pokouší se charakterizovat hlavní myšlenky před-renesančních politických myslitelů, jež reprezentují Dante Alighieri a Marsilius z Padovy, a jejich návaznost a proměnu u Machiavelliho v renesančním období. Detailně se zabývá jeho dvěma zásadními díly, Vladařem a Rozpravy o prvních deseti kniha Tita Livia, a snaží se poukázat …více
Abstract:
This master?s thesis deals with the political philosophy of Niccolo Machiavelli. It attempts to characterize the main ideas of the pre-Renaissance political thinkers, who are represented by Dante Alighieri and Marsilius of Padua, and their continuity and transformation by Machiavelli in the Renaissance period. It deals detailly with its two major works, The Prince and The Discourses on the First Ten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2015
Zveřejnit od: 11. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANALÍK, Vít. Politická filosofie N. Machiavelliho. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ