Bc. Anna Hradecká

Bachelor's thesis

Volně dostupná prostorová a data a jejich využití v konceptu "Smart City"

Open spatial data and the SmartCity concept
Anotácia:
Tato bakalářská práce řeší problematiku otevřených prostorových dat, jejich technické parametry, ale také současný stav ve světě, v ČR a v Brně a na příkladech ukazuje jejich využití. Další část popisuje koncept Smart City. Zaměření je konkrétně na pochopení tohoto pojmu v Evropě a v některých městech u nás. Práce se zabývá propojením obou výše zmíněných konceptů. Ukazuje konkrétní příklad města Brna …viac
Abstract:
This thesis examines the issue of two popular concepts, open spatial data and SmartCity. It looks into the current state of open spatial data in the whole world, the Czech Republic and the city of Brno, its technical specifications and also provides several use cases of these data.The second part describes the idea of SmartCity and what does it mean in Europe and several cities in this country. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Radim Stuchlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics