Othniel Binney

Master's thesis

The Role of Competition and Interest Rate on Over-Indebtedness in the Microfinance Industry

The Role of Competition and Interest Rate on Over-Indebtedness in the Microfinance Industry
Abstract:
Cílem výzkumu provedeného v rámci předkládané práce je zjistit vliv hospodářské soutěže a úrokové sazby na předluženost zákazníků. Předluženost, z pohledu zákazníka, vzniká v momentě, kdy zákazník nemůže dostát svým závazkům a musí přistoupit k sebeobětování, které umožní splacení dluhu. V rámci realizovaného výzkumu bylo pro řízené interview vybráno deset mikrofinancovaných firem a 85 zákazníků metodou …more
Abstract:
The main aim of the paper is to determine the role of competition and high interest rate on customer over-indebtedness. Over-indebtedness here defined, from a customer-protection perspective, as continuously struggling with debt repayment and experiencing unacceptable sacrifices related to the debt. To achieve this, a total of ten microfinance firms were selected from the study area, as well as 85 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies