Bc. Jan Charvát

Bakalářská práce

Evropeizace českých krajně pravicových politických stran po roce 2004

The Europeanization of Czech extreme right political parties since 2004
Anotace:
Předkládaná práce "Evropeizace českých krajně pravicových politických stran po roce 2004" si klade za cíl popsat a analyzovat míru evropeizace českých krajně pravicových politických stran dle kritérií Roberta Ladrecha. Práce se zabývá využitelností Ladrechovy koncepce pro výzkum evropeizace marginálních politických stran. Práce dále poskytuje komparaci míry evropeizace jednotlivých politických subjektů …více
Abstract:
Presented thesis "The Europeanization of Czech extreme right political parties since 2004" aims to describe and analyze the degree of europeanization of czech extreme right political parties using Robert Ladrech's criteria. It deals with usability of Ladrech’s conception for research of europeanization of marginal political parties. The thesis provides a comparison of the degree of concrete political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií