Zuzana JUCHELKOVÁ

Bakalářská práce

The Film and Television Adaptations of the Pride and Prejudice by Jane Austen and the Discourse Analysis of the Netherfield Ball

The Film and television adaptations of the Pride and Prejudice by Jane Austen and the discourse analysis of the Netherfield ball
Abstract:
This bachelor thesis deals with a famous work Pride and Prejudice written by Jane Austen. In particular I pay attention to dialogues between the main characters of the novel, Elizabeth Bennet and Fitzwilliam Darcy, and to the fundamental part of the chapter related to the Netherfield ball. In the first part of my thesis I state basic information about the author, main features of her writing style …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nejslavnějším dílem autorky Jane Austenové Pýcha a Předsudek a to především dialogu hlavních postav Elizabeth Bennetové a Fitzwilliama Darcyho, který je součástí kapitoly pojednávající o plesu v Netherfieldu - stěžejní části celého příběhu. První část práce popisuje život samotné autorky, znaky její literární tvorby a období, ve kterém napsala své slavné romány. Ve druhé …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUCHELKOVÁ, Zuzana. The Film and Television Adaptations of the Pride and Prejudice by Jane Austen and the Discourse Analysis of the Netherfield Ball. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Ruský jazyk a literatura