Bc. Martin Kopřiva

Bakalářská práce

Zámek Letovice. Historie, obnova, současné využití

The Castle of Letovice. Its History, Reconstruction, Present Use
Anotace:
Bakalářská práce pojednává stručně o dějinách města, o historii zámku, jeho stavebním vývoji, moderní rekonstrukci a současném využití pro turistické a komerční účely. Největším předpokládaným přínosem této práce je soupis proběhlých oprav od 80. let minulého století do roku 2012. Součástí práce je i podrobná obrazová příloha zachycující podobu zámku před a po rekonstrukci.
Abstract:
This Bachelor’s thesis deals with history of the town, the castle history and its building development. The thesis also deals with the town modern reconstruction and current use for tourist and commercial purposes. The biggest expected contribution of this work is a list of all repairs which were realized since the 80s of the last century until 2012. The work includes the annex with detailed photographs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Jeřábek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta