Bc. Pavel Rozbroj

Diplomová práce

Duchovenská služba v systému vězenství ČR

Religious services in the Czech prison system
Anotace:
Předkládaná diplomová práce „Duchovenská služba v systému vězeňství České republiky“ se zabývá problematikou duchovenské služby a péče poskytované klientům ve věznici. V teoretické části je nastíněn historický vývoj přístupu křesťanské církve k vězeňství v období rané církve a středověku, v období osvícenství a novověku. Je popsána problematika současného vězeňství po roce 1989 – legislativní východiska …více
Abstract:
This diploma thesis „The pastoral service of the prison system in the Czech Republic“ deals with the issues of the pastoral service and care that is given to clients in prison. The theoretical part outlines the historical development of the Christian attitude towards prison service in the early Christian period and the Middle Ages, in the period of the Enlightenment and the Modern Age. Next, the prison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta