Bc. Vladimíra Wastlová

Bakalářská práce

Péče o ženu a novorozence ve Virginia Hospital Center v USA

The care of a woman and a newborn at Virginia Hospital Center in the USA
Anotace:
Tato teoretická práce vychází především z vlastního pozorování a zkušeností a zabývá se péčí o ženu a novorozence v nemocnici Virginia Hospital Center (dále jen VHC) v americkém státě Virgínie. Zaobírá se péčí o ženu v těhotenství, při porodu a po porodu a péčí o fyziologického a patologického novorozence. Cílem práce je přiblížit hmotné vybavení, postupy a praktiky v této nemocnici očima dětské sestry …více
Abstract:
This theoretical thesis is based mainly on my own assessment and experience and describes the care of women and newborns at Virginia Hospital Center (further VHC) in Virginia, USA. It descibes the care of a woman during pregnancy, childbirth, and postpartum period and the care of a physiologic and high risk newborn. The main goal of this thesis is to show the layout and practices at this hospital through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Zmeškalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka