Bc. Yevgeniia Kostiuchenko

Master's thesis

Spotřební kultura a formy hédonistického životního stylu

Consumer culture and forms of hedonistic lifestyle
Abstract:
První kapitolu diplomové práce jsem věnovala problematice a důsledkům spotřební kultury. Podrobně představuji průběh jejího historického vývoje a nejdůležitějších proměn interpretací a kritiky, a to zejména v západní společnosti. Na základě takto získaných znalostí jsem sestavila řadu doporučení, která mohou přispět k omezení vlivu důsledků jednotlivých změn ve spotřební kultuře na život jedince. Ve …more
Abstract:
The first chapter is devoted to the issue and consequences of consumer culture. The thesis presents a detailed description of consumer culture evolution, especially in Western society, and based on the acquired knowledge about changes in consumer culture a number of recommendations that can help reduce the impact of those changes on an individual's life were made. The second part of the thesis is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication