Petr Slavík

Master's thesis

Chinese Real Estate Market - Current Status, Trends and Prospects

Čínský realitní trh - současný stav, trendy a vyhlídky
Abstract:
Cílem této práce je popsat jev bublin na finančních, ale zejména na nemovitostních trzích; na základě získaných znalostí popsat situaci na trhu nemovitostí v Číně. Tato práce je rozdělena na teoretickou a převážně praktickou část. Teoretická část je věnována vymezení jevu bubliny a bubliny na trhu aktiv. Jsou zde popsány specifika bubliny na trhu s nemovitostmi a analýza jejich příčin, jejich identifikace …more
Abstract:
The aim of this work is to describe the phenomena of bubble in the financial, but especially in the real estate market; based on gained information, the current situation of Chinese real estate market is described. This work is divided into theoretical and more practical part. The theoretical part is devoted to the definition of bubble, bubbles in asset market, real estate market bubbles specifics …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2016
  • Supervisor: Zuzana Stuchlíková
  • Reader: Jana Vlčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52724