Ivana Švecová

Diplomová práce

Možnosti vstupu zahraničních firem na čínský realitní trh a návazné sektory

Entry Options of Foreign Companies into the Chinese Real Estate Market and Related Sectors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi vstupu evropských SME společností na čínský sanitární trh. V práci jsou stanoveny čtyři hlavní cíle, kterými jsou: 1. Představit možnosti vstupu zahraničních firem na čínský trh. 2. Shrnout vývoj čínského realitního trhu. 3. Porovnat vybrané zahraniční společnosti na čínském trhu sanitární techniky. 4. Zhodnotit, zda by byl vstup na čínský sanitární trh pro evropské …více
Abstract:
This thesis deals with the entry options of European SME companies into the Chinese sanitary market. The paper identifies four main objectives, which are: 1. Introduce the entry options of foreign companies into the Chinese market. 2. Summarize the development of China's real estate market. 3. Compare selected foreign companies in the Chinese sanitary ware market. 4. Evaluate whether the entry of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Stuchlíková
  • Oponent: Pavel Žamberský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45226