Bc. Ladislava Kohoutková

Bachelor's thesis

Tvůrčí práce – soubor rozhovorů (hledání duchovní cesty/duchovních cest jako symbol doby)

Creative work - a set of interviews (seeking the spiritual path as a spiritual symbol of the time)
Abstract:
Práce tvůrčího charakteru předkládá pět rozhovorů na téma hledání duchovní cesty. Rozhovory jsou určeny pro časopis Meduňka a Sféra, tedy pro specifické publikum, které vyhledává spirituální témata a témata zaměřená na alternativní léčbu. Ve spo-jení s tvorbou je věnována pozornost širším souvislostem: charakteristice žánru, po-pisu jednotlivých kroků, které je nutné učinit k tvorbě interview, náboženskému …more
Abstract:
The work of creative character presents five interviews on the topic of seeking the spiritual path. The interviews are prepared for magazines Meduňka and Sféra, it me-ans they are created for specific audinece, which is interested in spiritual themes and themes aimed at alternative treatment. Together with creation is paid attention also to the context: the definition of the subject interview, single …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Reader: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism