Bc. Hana HLOCHOVÁ

Diplomová práce

Obraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovic

The image of islamic world in pieces of Václav Budovec of Budov and Václav Vratislav of Mitrovice
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží přiblížit a srovnat pohledy na islámský svět v dílech Antialkorán Václava Budovce z Budova, Příhody Václava Vratislava z Mitrovic a Putování aneb Cesta z království českého do Benátek a odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. V těchto literárních dílech, napsaných v 16. století, se plně odráží plně osobní zkušenosti, zážitky …více
Abstract:
The aim of this thesis is to approximate and compare views on Islamic world in pieces Antialkorán of Václav Budovec of Budov, Příhody of Václav Vratislav of Mitrovice, and Putování aneb Cesta z království českého do Benátek a odtud do země Svaté, země judské a dále do Egypta of Kryštof Harant of Polžice and Bezdružice. This literary pieces were written in the 16 th century. In each of these literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOCHOVÁ, Hana. Obraz islámského světa v dílech Václava Budovce Budova a Václava Vratislava z Mitrovic. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta