Mgr. Andrea Fleková

Bakalářská práce

Klonování mannosyltransferas z Aspergillus fumigatus

Cloning of mannosyltransferases from Aspergillus fumigatus
Anotace:
Tato práce se věnuje studiu mannosyltransfras se zaměřením na β-1,4-mannosyltransferasu z Aspergillus fumigatus. Mannosyltransferasy hrají u A. fumigata významnou roli ve stavbě buněčné stěny. Protože A. fumigatus způsobuje onemocnění zvané aspergilosa u imunodeficitních jedinců, je buněčná stěna v neustálém kontaktu s hostitelským organismem a hraje hlavní roli v patogenitě a virulenci. Poruchy mannosylace …více
Abstract:
This work is focused on studying of mannosyltransferases, specifically β-1,4-mannosyltransferase from Aspergillus fumigatus. Mannosyltransferases play an essential role in construction of the cell wall in A. fumigatus. Because A. fumigatus causes the disease called Aspergillosis by immunosuppresion individuals, the cell wall is in continuous contact with host organism and play major role in pathogenicity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta