Kateřina Čápová

Diplomová práce

Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení

Use of Activity Based Costing method as a support for managing healthcare facility
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice tvorby ABC kalkulace ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC kalkulace ve vybraném zdravotním zařízení, kterým je Kardiologická ordinace s.r.o. poskytující služby v oblasti interní a kardiologické medicíny. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury ohledně metody …více
Abstract:
The thesis focuses on formation of the ABC model in healthcare facilities. The main aim of the thesis is to form a pilot project of the ABC method on the example of particular healthcare facility – Kardiologická ordinace s.r.o., that provides services in cardiology and internal medicine. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part summarizes findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Bohumil Král
  • Oponent: Josef Krupička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75635