Kateřina Čápová

Master's thesis

Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení

Use of Activity Based Costing method as a support for managing healthcare facility
Abstract:
Diplomová práce je věnována problematice tvorby ABC kalkulace ve zdravotnických zařízeních. Cílem této práce je tvorba ABC kalkulace ve vybraném zdravotním zařízení, kterým je Kardiologická ordinace s.r.o. poskytující služby v oblasti interní a kardiologické medicíny. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury ohledně metody …more
Abstract:
The thesis focuses on formation of the ABC model in healthcare facilities. The main aim of the thesis is to form a pilot project of the ABC method on the example of particular healthcare facility – Kardiologická ordinace s.r.o., that provides services in cardiology and internal medicine. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part summarizes findings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Bohumil Král
  • Reader: Josef Krupička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75635