Tomáš Klíma

Bakalářská práce

Rizikové faktory pro pokles domácností pod hranici životního minima

Risk Factors for the Decline in Households below the Subsistence Level
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zjištěním rizikových faktorů a poukázání na ně. Teoretická část popisuje existenční a životní minimum v ČR i ve srovnání s EU a také se zabývá problematikou chudoby a nezaměstnanosti. Praktická část se zabývá již samotným výzkumem, které faktory jsou rizikové.
Abstract:
This thesis deals with the detection of risk factors and refer to them. The theoretical part describes the subsistence minimum and living wage in the Czech Republic in comparison with the EU, and also deals with the problems of poverty and unemployment. The practical part has been engaged in the research, which are risk factors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Jitka Bartošová
  • Oponent: Iva Krejčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/63280

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management