Bc. Eva Brandsteinová

Diplomová práce

Potenciometrické titrace neiontových tenzidů indikované iontově-selektivními elektrodami typu coated-wire

Potentiometric titrations of non-ionic surfactants indicated by ion-selective electrodes of the coated-wire type
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zejména potenciometrickým stanovení neiontových tenzidů. Teoretická část je věnována vlastnostem tenzidů a jejich rozdělení na základě schopnosti se disociovat. Jsou zde také podrobně popsány postupy při potenciometrických titracích všech typů tenzidů. V závěru teoretické práce jsou shrnuty další metody stanovení neiontových tenzidů. V experimentální části je popsána …více
Abstract:
This thesis mainly deals with potentiometric determination of non-ionic surfactants. The theoretical part describes the properties of surfactants and their distribution on the basis of the ability to dissociate. There are also detailed procedures for potentiometric titrations of all types of surfactants. At the end of the theoretical part, there are summarized other methods of determination of non …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brandsteinová, Eva. Potenciometrické titrace neiontových tenzidů indikované iontově-selektivními elektrodami typu coated-wire . Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma