Bc. Matouš Humplík

Diplomová práce

Analýza neiontových tenzidů na bázi oxyethylenovaných \nl{}acylglycerolů pomocí kapalinové chromatografie

Analysis of nonionic surfactants based on oxyethylenated acylglycerols using liquid chromatography
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou neiontových tenzidů na bázi oxyethylenovaných acylglycerolů pomocí kapalinové chromatografie v systému s obrácenými fázemi a chromatografií hydrofilních interakcí. K tomu bylo využito třech typů detekce: refraktometrická, rozptylová a hmotnostní spektrometrie. Na základě hmotnostních spekter byly určeny série iontů, podle kterých se vzorky dále charakterizovaly …více
Abstract:
The thesis is devoted to the analysis of nonionic surfactants based on oxyethylenated acylglycerols using liquid chromatography in a reversed phase system and chromatography of hydrophilic interactions. Three types of detection were used: refractometric, evaporative light scattering and mass spectrometry. A series of ions were determined based on the mass spectra, according to which the samples were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Humplík, Matouš. Analýza neiontových tenzidů na bázi oxyethylenovaných \nl{}acylglycerolů pomocí kapalinové chromatografie. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická