Theses 

Management rizik ve společnosti BORS Břeclav a. s. – Bc. Lenka Benešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Lenka Benešová

Diplomová práce

Management rizik ve společnosti BORS Břeclav a. s.

Risk management in the company BORS Břeclav Inc.

Anotace: Práce je zaměřena na řízení rizik ve společnosti BORS Břeclav a.s., jejich definování, analyzování a vyhodnocení. Součástí práce je vytvoření katalogu rizik a následně s pomocí mapy rizik je vytvořen graf, který určí velikost těchto rizik. Cílem je vypracování směrnice Řízení rizik a její implementace do systému managementu kvality.

Abstract: Diploma thesis is focused on the possible risks in the company BORS Breclav Inc. their definition, analysis and evaluation. Part of the thesis discusses the creation of a catalog of risks, and how with the help of a risk map, a graph can be created, which determines the size of these risks. The objective is the development of guidelines for Risk Management and its implementation in the Quality Management Systém.

Klíčová slova: Riziko, analýza rizik, katalog rizik, mapa rizik. Risk, risk analysis, catalog of risks, map of risks.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristýna Hytychová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz