Bc. Petra Lespuchová

Diplomová práce

Management rizik v organizaci

Risk management in a company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a řízení rizik ve společnosti První reklamní s. r. o. První část práce se zpočátku zabývá vymezením pojmu riziko a v návaznosti samotnou analýzou rizik a jejími nástroji. Poté je přistoupeno k definici managementu rizik, jeho metod a fázím. První část je zakončena metodami prevence a snižování rizik. Druhá část práce je zaměřena na analýzu rizik v předmětné společnosti …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on analysis and risk management in the company První reklamní s. r. o. The first part of the thesis initially deals with the definition of the concept of risk and following the very risk analysis and its tools. It is then taken to the definition of risk management, its methods and stages. The first part is terminated by the methods of prevention and risk reduction. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. David Král, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Floriánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management