Milena KRAUSOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis

Nursing care of the patient after invasive procedures from femoral artery.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis. Teoretická část je zaměřena na srdeční choroby, jejich rozdělení, rizikové faktory a možnosti léčby. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky zaměřeny na ošetřovatelskou péči po jednotlivých kardiologických výkonech, konkrétně po perkutánní koronární intervenci s následnou …více
Abstract:
Topic of bachelor thesis is nursing care of the patient after cardiological procedures using approach through femoral artery. Theoretical part is focused on anatomical conditions of cardiac arteries, heart diseases, thein categorization, risk factors and treatment options. The practical part histories of nursing care about two patient after cardiological procedures, specifically after percutaneous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUSOVÁ, Milena. Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra