Lenka HALAMKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření

Nursing care of the patient undergoing coronary angiography
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření. V teoretické části je popisováno koronarografické vyšetření, jeho indikace, kontraindikace, komplikace a ošetřovatelská péče. V praktické části jsou interpretovány výsledky dotazníkového šetření a rozhovorů s pacienty. Cílem práce je zmapovat, jak pacienti podstupující koronarografické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on issues of nursing care of the sick undergoing coronaro angiography. Coronaro angiography, its indications, contraindications, complications and nursing care are described in the theoretical part. Results of a questionnaire survey and interviews with patients are described in the practical part. Aim of the thesis is to map how patients undergoing coronary angiography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALAMKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelská péče o pacienta podstupujícího koronarografické vyšetření. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/